O filmu

Killing Fields: the battle to feed factory farms  

Vražedná pole: bitva za zásobení farem s intenzivním chovem zvířat

Jen málo lidí si uvědomuje, že evropské farmy s intenzivním chovem zvířat jsou s jihoamerickými pralesy provázány skrytým řetězcem zkázy, v němž obrovské sojové plantáže způsobují hubení divokých zvířat a zhoršují klimatické změny. Sója, která se pěstuje jako krmivo pro kuřata, skot a prasata v Evropě, nyní v jižní Americe pokrývá 11 miliónů hektarů, tedy plochu svou rozlohou odpovídající orné půdě celého Německa. Poptávka po sóji navíc stále rychle stoupá.

Aby se uvolnilo místo pro sojové plantáže, dochází k vyhánění tisíců lidí z jejich půdy a zároveň ke ztrátě jejich potravinové soběstačnosti. Původní obyvatelé musejí opouštět svou půdu a kácejí se pralesy.

Velká část pěstované sóji je geneticky modifikována a výrazně zvyšuje používání pesticidů, což má za následek otrávení venkovských komunit, vodních zdrojů a přírodního prostředí.

Mezitím evropské drobné zemědělství, jež prospívá jak lidem, tak životnímu prostředí, prohrává svou bitvu s velkým byznysem.

Tento průlomový film analyzuje dopady pěstování sóji v jižní Americe, které se používá k výrobě krmiv pro evropské farmy s intenzivním chovem zvířat. Tato kampaň dává lidem, kteří se bez svého přičinění ocitli v tomto škodlivém řetězci, naději, že se z něj budou moci dostat.

„Přišel doktor, prohlédl Silvina a řekl mi, že můj syn je zcela otráven nebezpečnými toxickými chemikáliemi. Plakala jsem, zoufale jsem plakala. Silvino již nemohl chodit a pak byl zcela paralyzován. Zemřel ve tři hodiny. Už to nemohl vydržet.“

Petrona Villasboa, matka Silvina Talavery z Paraguaye

Zde byla voda, potoky, rostly tu různé plodiny a vysoké stromy. Nyní je vše zničeno. Mám ten pocit, že my, původní obyvatelé Kaiowa, zemřeme, že naši lidé zde najdou svůj konec 

Getulio De Oliveira, kmen Guarani Kaiowa, Brazílie