Filmi tegijatest

Filmi tegid: REDES-Friends of the Earth Uruguay, Food and Water Watch, Friends of the Earth Europe ning “Feeding and Fuelling Europe” programmi partnerid.

Filmi tegemisel olid abiks  Friends of the Earth England Wales and Northern Ireland, Food and Water Watch, Heinrich Boell Foundation ja  Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands

Režissöör Lucas Silva, Victor Burgos

Produtsent Victor Burgos

Intervjuud Lucas Silva

Operaator Victor Burgos

Heli Edgardo Mattioli

Toimetajad Julio Porley, Matias Porley

Graafika Nicolas Medina

Originaalmuusika latejapride

Tootja Alberto Villareal

Tõlge portugali keelest Mauro Pintos

Tõlge guarani keelest SOBREVIVENCIA – Friends of the Earth Paraguay

Tehnika filmivõteteks ALTAMIRA

Valitud kaadrite eest palju tänu Dahl TV , tõlge ITR

Toimetamine ja DVD tootmine Ecostorm

Kodulehe disain NTDST.STD.  www.netdust.be

Friends of the Earth Europe (FoEE) töötab jätkusuutliku ja õiglase ühiskonna heaks ning keskkonna kaitsmise nimel. FoEE ühendab rohkem kui 30 riigi organisatsioone, millel on omakorda tuhandeid kohalikke harusid. FoEE on osa maailma suurimast rohujuure keskkonnavõrgustikust, Friends of the Earth International

Food and Water Watch on mittetulunduslik organisatsioon, mis töötab rohujuure tasandi ühendustega üle maailma majanduslikult ja keskkonnalaselt jätkusuutliku tuleviku nimel. Uuringute, avalikkuse ja otsustajate teavitamise, meedia- ja lobbytööga püüame edendada poliitikat, mis toetaks ohutu ja tervikliku toidu tootmist inimväärsel ja jätkusuutlikul moel ning avalikku kontrolli veeressursside üle (sealhulgas ookeanite, jõgede ja põhjavee üle).

Via Campesina on rahvusvaheline talunikke, väike- ja keskmise suurusega ettevõtjaid, maata inimesi, maapiirkondade naisi ja noori, põliskogukondi ja põllumajandustöötajaid koondav liikumine. Me kaitseme oma väärtusi ja oma liikmete esmaseid huvisid. Oleme autonoomne, pluralistlik ja multikultuurne liikumine, sõltumatu igasugustest poliitilistest, majanduslikest või muud tüüpi kuuluvusest. Meil on liikmeid 56 maailma riigist – Aasiast, Aafrikast, Euroopast, Põhja- ja Lõuna-Ameerikast.

Siin olid ojad, väikesed põllud, suured puud. Nüüd on see kõik hävinud. Ma arvan, et meie, Kaiowa põlisrahvas, sureme varsti välja, siin ongi meie rahva teekonna lõpp 

Getulio De Oliveira, guarani kaiowa rahva juht, Brasiilia